Loading...
home 2018-11-13T20:25:45+00:00

Wie

We moeten nu aan de nieuwe wetgeving voldoen: vanaf 25 mei wordt de AVG gehandhaafd. Wij willen aansluiten bij landelijke initiatieven zoals de Common Ground.

Op deze website worden de eerste gedachten over Common Underground© gepresenteerd. Het antwoord op AVG, in lijn met landelijke standaarden, deelbaar en schaalbaar.

Wat

In de Common Underground © bevindt zich onder de Common Ground. Belangrijke component is de Bridger: de is in de loop der jaren ontwikkeld, haal-, breng- en notificatieservice ten behoeve van gegevensuitwisseling. Belangrijkste kenmerken van de Bridger:

  • Voldoet aan eisen AVG en Common Ground

  • Slaat geen gegevens op (geen kopie)

  • Performt maximaal door minimalisering berichtinhoud.

Waarom

“Ik, als geautoriseerd afnemer, wil aan de hand van de geslachtsnaam en voorletters van mijn klant, controleren of de opgegeven postcode correct is, zodat ik zeker weet dat ik de juiste persoon voor me heb.“

De Bridger ontvangt dit verzoek en vraagt aan BRP de adresverwijzingscode naar BAG (aangezien een adres een brongegeven is van BAG), die vervolgens de postcode terugstuurt naar de Bridger. De Bridger zorgt ervoor dat meegestuurde ongevraagde gegevens verwijderd worden. Vervolgens gaat de postcode naar de afnemer en logt de Bridger de transacties.

Door de software op deze wijze te ontwerpen kan aan AVG privacy-eisen worden voldaan en wordt performance as a feature gerealiseerd.

Hoe

Het leidende principe van de Bridger is focus op:
• Primaire gegevens: unieke gegevens waar de bronhouder verantwoordelijk voor is.

• Secundaire gegevens: verwijzingen naar:
– andere unieke gegevens in dezelfde bron en
– unieke gegevens van andere bronhouders.

Alleen noodzakelijke gegevens worden verstrekt aan de hand van een verzoek (bericht) van een geautoriseerd afnemer.Mutaties bevatten eveneens alleen de noodzakelijke gegevens. Muteren van gegevens die niet gemuteerd mogen worden is onmogelijk.Afnemers kunnen zich abonneren op automatische notificatie na het plaatsvinden van een event (opvraag of mutatie).

Contact

EM : mm@cosmoscompany.com

T: Eric Logister: 06-18966621

T: Marlies Martens: 06-12667328